startPAAL Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Gaj, ul. Parkowa 21, 32-031 Mogilany

NIP 944 224 61 22, REGON 123082534

Zakład Produkcyjny

Czernichów 463, 32-070 Czernichów

Wkład kapitałowy 4 744 000,00 zł

 

 

 

PAAL Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k w Czernichowie k. Krakowa jest producentem elementów spawanych z różnych gatunków stali, stalowych i metalowych wyrobów dla przemysłu stoczniowego i maszynowego, budownictwa, rolnictwa i innych gałęzi gospodarki.

Szczególną pozycję stanowi produkcja części składowych wyposażenia wszystkich rodzajów węzłów betoniarskich, części zamiennych do pomp do betonu oraz kompletnych instalacji recyklingu płynnego betonu.

Spółka posiada uprawnienia do naprawy i modernizacji urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz prowadzi badania tych urządzeń w celu przygotowania ich do objęcia dozorem TDT od strony formalnej i technicznej ( status zakładu uprawnionego TDT).