TDT

Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym- Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 + zm. oraz rozporządzeniem Ministra Transportu poz.1469 Dz. U. 199 z 2006 poz. 932 Dz. U. 156 z 2011,  wszystkie pompy do betonu zabudowane na podwoziach samochodowych i wszystkie pompogruszki muszą zostać objęte dozorem Transportowego Dozoru Technicznego w terminie do końca 2012 roku.

 

 

KMBT_C224-20140910142712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PAAL Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. uzyskała uprawnienia do „naprawy i modernizacji urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem    płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych” zgodnie z decyzją Transportowego Dozoru Technicznego nr TDT-W/N-94/14 z dnia 10 września 2014 r. 

Spółka posiada uznane przez TDT technologie spawania, uprawniające do napraw pomp i produkcji podzespołów. Dzięki temu możliwa jest m. in. produkcja rurociągów do pomp do betonu według wymiarów podanych w zamówieniu Klienta.

Zgodnie z pismem nr TDT.T23-540-3107/15 PAAL Metal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. uzyskała uzgodnienie dokumentacji na wytwarzanie rurociągów służących do przesyłania płynnej mieszanki betonowej.

Spółka rozpoczęła produkcję rur jednopłaszczowych oraz dwupłaszczowych według wymiarów podanych w zamówieniu Klienta.

Wykwalifikowana kadra pracownicza zapewnia wysoką jakość produkcji i usług.

Serwis czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 20.00. Istnieje możliwość przeprowadzenia wstępnej weryfikacji i diagnostyki pomp do betonu na miejscu u Klienta w celu określenia zakresu naprawy i przygotowania do odbioru TDT.

 

 

 

 

20141128_094535                                        ZAPRASZAMY!

 Serwis Pomp do betonu

kontakt: Krzysztof Dudek

 serwis@paalmetal.pl

tel. 697 710 567

tel. 601 835 481